Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa Học

Tổng hợp tài liệu Môn Hóa
Hướng dẫn Download 


click Download miễn phí chờ 5 giây bấm vào SKIP AD(Bỏ qua quảng cáo)

Tuyển chọn và giải chi tiết 55 đề thi thử môn hóa các trường THPT   - Download miễn phí

Tổng kết các câu hỏi lý thuyết theo cấu trúc đề thi môn Hóa  - Download miễn phí

Tổng kết nhóm nguyên tố C,H,O  - Download miễn phí

Tổng hợp 16 phương pháp và công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học  - Download miễn phí

Tìm công thức phân tử nhờ khối lượng phân tử  - Download miễn phí

Tìm công thức phân tử khi biết công thức nguyên  - Download miễn phí

Tìm công thức phân tử khi biết % theo khối lượng của một nguyên tố  - Download miễn phí

Tìm công thức phân tử khi biết % của tất cả nguyên tố  - Download miễn phí

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa theo chủ đề  - Download miễn phí

Phương pháp mới giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa vô cơ - Đỗ Xuân Hưng  - Download miễn phí

Phương pháp giải bài tập hóa học thi đại học  - Download miễn phí

Phương pháp bảo toàn điện tích  - Download miễn phí

Phản ứng tách nước  - Download miễn phí

Phản ứng nhiệt luyện  - Download miễn phí

Ôn thi đại học môn Hóa hay nhất  - Download miễn phí

Ôn C,H,O,N-C,H,O  - Download miễn phí

Những viên kim cương trong Hóa học – Cao Cự Giác  - Download miễn phí

Nhôm và hợp chất của nhôm  - Download miễn phí

Nhận biết các hóa chất hóa học  - Download miễn phí

Muối tác dụng với axit(phan2)  - Download miễn phí

Muối tác dụng với axit(phan1)  - Download miễn phí

Muối phản ứng với muối  - Download miễn phí

Kỹ thuật tìm công thức hợp chất vô cơ  - Download miễn phí

Kim loại tác dụng với axit  - Download miễn phí

Kim loại phản ứng với muối  - Download miễn phí

Kim loại kiềm thổ và nhôm  - Download miễn phí

Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 11   - Download miễn phí

Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 10  - Download miễn phí

Giáo trình Hóa học phân tích  - Download miễn phí

Giáo trình Điện hóa học  - Download miễn phí

Ebook Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm  - Download miễn phí

Ebook Hóa học vô cơ  - Download miễn phí

Điều chế kim loại  - Download miễn phí

Công phá lý thuyết hóa học THPT   - Download miễn phí

CO2 phản ứng với dung dịch Bazơ  - Download miễn phí

Chuyên đề Giúp trí nhớ Hóa học - Phần đại cương và vô cơ  - Download miễn phí

Các sơ đồ phản ứng và điều chế  - Download miễn phí

Các phản ứng của kim loại  - Download miễn phí

Các kim loại phản ứng axit  - Download miễn phí

Các định luật hóa học (Phần 2)  - Download miễn phí

Các định luật hóa học(phan1)  - Download miễn phí

Các dạng bài tập về axit cacboxit  - Download miễn phí

Các bài toán Este  - Download miễn phí

Bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ - Nguyễn Minh Tuấn  - Download miễn phí

Bài tập Hóa Học Hữu Cơ  - Download miễn phí

Bài giảng Hợp chất hữu cơ kim loại  - Download miễn phí

Bài giảng Cơ chế phản ứng của hợp chất hữu cơ  - Download miễn phí

Andehyt - phản ứng tráng gương  - Download miễn phí

800 Câu hỏi trắc nghiêm hóa học lớp 12 - Luyện thi ĐH - Download miễn phí

25 đề thi ĐH môn Hóa  - Download miễn phíKhông có nhận xét nào: