Tài liệu ôn thi đại học, cao đẳng môn Sinh Học

Tổng Hợp Tài Liệu ôn Thi Sinh Học
Hướng dẫn Download 


click Download miễn phí chờ 5 giây bấm vào SKIP AD(Bỏ qua quảng cáo)

Trắc nghiệm thi đại học môn Sinh  - Download miễn phí

Tổng hợp công thức di truyền biến dị  - Download miễn phí 

Tổng hợp các công thức giải nhanh môn sinh học trong đề thi đại học  - Download miễn phí

Tài liệu ôn thi sổ tay môn sinh học 12  - Download miễn phí

Tài liệu ôn thi sinh 12 cơ bản (lý thuyết và bài tập)  - Download miễn phí

Sơ đồ tư duy sinh học 12 full  - Download miễn phí

Sơ đồ tư duy sinh học 12  - Download miễn phí

Phương pháp xác định số loại kiểu gen trong quần thể  - Download miễn phí

Phương pháp giải bài tập di truyền người  - Download miễn phí

Phương pháp giải bài tập di truyền giới tính  - Download miễn phí

Luyện thi đại học môn sinh lê đức triển  - Download miễn phí

Giải bài tập sinh học 12  - Download miễn phí

Công thức tính nhanh trắc nhiệm môn sinh và bài tập hướng dẫn đi kèm(lưu hành nội bộ)  - Download miễn phí

Công thức sinh học theo bài sinh học 12  - Download miễn phí

Công Thức Sinh Học LTĐH  - Download miễn phí

Công thức hệ thống kiến thức sinh học 12 luyện thi đại học và cao đẳng hay  - Download miễn phí

Chuyên đề liên kết gen và hoán vị gen  - Download miễn phí

Bài tập trắc nghiệm về cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12  - Download miễn phí

Bài giảng ôn tập sinh học 12  - Download miễn phí

2000 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 có đáp án  - Download miễn phí

1574 bài tập trắc nghiệm sinh học 12 có đáp án ( ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học)  - Download miễn phí

730 câu trắc nghiệm sinh học 12 theo chương  - Download miễn phí

600 câu trắc nghiệm luyện thi ĐH - Download miễn phí

250 câu trắc nghiệm môn sinh ôn thi ĐH khối B  - Download miễn phí

250 câu hỏi và bài tập ôn sinh học lớp 12  - Download miễn phí

70 bài tập di truyền học hay và khó  - Download miễn phí

12 bài tập tiến hóa môn sinh  - Download miễn phí


Không có nhận xét nào: