CÁCH ĐÁNH SỐ THỨ TỰ BÀI XEM NHIỀU NHẤT TỪ 1 ĐẾN 10

Hôm nay Hiểu và Thương hướng dẫn cho các bạn cách liệt kê số  thứ tự cho những bài viết được xem nhiều nhất ở trong tuần hoặc trong tháng. Bên dưới là ảnh minh họa cho bài viết.

Bạn làm theo hướng dẫn sau:
1. Bạn vào bố cục chọn thêm tiện ích
2.Chọn Bài đăng phổ biến ( nếu bạn đã chọn trước mục này rồi thì bỏ qua bước này )

Trong mục này có một số tiêu chí bạn cần chọn. Tùy theo sở thích của mỗi người.

3.  Chèn đoạn code sau vào trên thẻ ]]></b:skin>

#PopularPosts{width:350px!important;margin:0 auto!important;padding:5px 0 !important;}
.popular-posts ol{list-style-type:decimal !important;}
.widget-content popular-posts ul{list-style-type:decimal !important;}
#PopularPosts1 .widget-content ul{list-style-type:decimal !important;}
.PopularPosts .widget-content ul{width:350px;list-style-type:decimal !important;margin:0;padding-left:0px;padding-top:1px; color:black}
#PopularPosts1 ul li:first-child:before{content:"1."; color: #F6358A; font-weight:bold; font-size:12px}
#PopularPosts1 ul li:first-child+li:before{content:"2."; color: #F6358A; font-weight:bold; font-size:12px}
#PopularPosts1 ul li:first-child+li+li:before{content:"3."; color: #F6358A; font-weight:bold; font-size:12px}
#PopularPosts1 ul li:first-child+li+li+li:before{content:"4."; color: #F6358A; font-weight:bold; font-size:12px}
#PopularPosts1 ul li:first-child+li+li+li+li:before{content:"5."; color: #F6358A; font-weight:bold; font-size:12px}
#PopularPosts1 ul li:first-child+li+li+li+li+li:before{content:"6."; color: #F6358A; font-weight:bold; font-size:12px}
#PopularPosts1 ul li:first-child+li+li+li+li+li+li:before{content:"7."; color: #F6358A; font-weight:bold; font-size:12px}
#PopularPosts1 ul li:first-child+li+li+li+li+li+li+li:before{content:"8."; color: #F6358A; font-weight:bold; font-size:12px}
#PopularPosts1 ul li:first-child+li+li+li+li+li+li+li+li:before{content:"9."; color: #F6358A; font-weight:bold; font-size:12px}
#PopularPosts1 ul li:first-child+li+li+li+li+li+li+li+li+li:before{content:"10."; color: #F6358A; font-weight:bold; font-size:12px}
.PopularPosts .widget-content li{width:100%;height:auto;overflow:hidden!important;list-style:none!important;text-indent:0;margin:0 5px!important;}
.popularposts-img{margin:2px!important;padding:3px!important;}Chúc các bạn thành công.