Ẩn bài viết ở trang chủ blogspot


1- Đăng nhập (login) vào Blog
2- Vào Mẫu (Template)
3- Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML) => Tiếp tục (Proceed): => Tìm đoạn code tương tự như hình dưới:
Xem hình họaẨn bài viết ở trang chủ blogspot - http://namkna.blogspot.com/:
Ẩn bài viết ở trang chủ blogspot
- Trường hợp này Id là Blog1 (phần màu xanh). Sau khi xác định đc id này, ta thực hiện các bước tiếp theo:
4- Chèn đoạn code bên dưới vào sau dòng code ]]></b:skin> 
<style>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
#Blog1 {
display:none;
visibility:hidden;
}
</b:if>
</style>
- Lưu ý: Nếu Id blog của bạn không phải là blog1 thì hãy thay blog 1 thành tên Id blog của bạn nha.