Tùy chỉnh Popular Posts đơn giản của blogger/blogspot


Tùy chỉnh Popular Posts đơn giản của blogger/blogspot

XEM DEMO

Ưu điểm lớn nhất của tiện ích này là chúng ta không cần phải cài đặt bất kỳ Javascripts bởi vì tôi sử dụng một tiện ích được lưu trữ trên các máy chủ của Blogger và tôi sẽ chỉ làm thay đổi hình dáng của nó để làm cho nó hoàn hảo với các blog blogspot của bạn. 

Tôi hy vọng bạn sẽ thấy thú vị

☼ Bước 1: Tạo một tiện ích Popular post.

- Nếu blog bạn đã có tiện ích Popular post rồi thì có thể bỏ qua bước này tiến hành luôn bước 2:
1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào mẫu (Template)
3- Chọn Thêm Tiện ích (Add Widget)
4. Bấm chọn mục bài đăng phổ Biến (Popularposst) sau đó lưu lại:
Tùy chỉnh Popular Posts đơn giản của blogger/blogspot
5. Bấm vào chỉnh sửa (Edit) tiện ích Bài Đăng Phổ Biến (Popularposst) bạn vừa tạo để cài đặt các thông số như hình dưới (nếu bạn dùng blog tiếng anh thì xem hình này).
Tùy chỉnh Popular Posts đơn giản của blogger/blogspot

☼ Bước 2: Tùy chỉnh tiện ích Popular post.

1- Đăng nhập vào blog
2- Chọn mẫu (template)
3- Chọn chỉnh sửa HTML.
4- Dán mã dưới đây trước thẻ ]]></b:skin> :
/*--- http://namkna.blogspot.com/ Popular Posts --- */
.popular-posts ul{padding-left:0px;}
.popular-posts ul li {background: #FFF url(https://lh5.googleusercontent.com/-hPSIDucjCQg/T3qtdhKkFpI/AAAAAAAAA40/ofCXgBiwPM8/h120/green-star-namkna-blogspot-com.gif) no-repeat scroll 5px 10px;
list-style-type: none;
margin:0 0 5px 0px;
padding:5px 5px 5px 20px !important;
border: 1px solid #dddddd;
border-radius:10px;
-moz-border-radius:10px;
-webkit-border-radius:10px;

}

.popular-posts ul li:hover {
border:1px solid #6BB5FF;
}

.popular-posts ul li a:hover {
text-decoration:none;
}

☼ Bước 3: Tùy chỉnh!

 - Thay thế icon đầu mỗi bài viết bạn thay đổi link anh màu xanh. Bạn có thể tìm kiếm một số icon động ngộ nghĩnh .
- Để thay đổi đường viền quanh mỗi bài viết khi chưa dê chuột vào tiêu đề đó  thay đổi phầnmàu hồng.
- Để thay đổi đường viền quanh mỗi bài viết khi dê chuột vào tiêu đề đó thay đổi phần màu vàng/
- Bạn có thể chọn mã màu mình thích thông qua công cụ lấy mã màu.
- Cuối cùng lưu mẫu lại và xem kết quả nha.

Cập nhật!
Mình cung cấp thêm cho các bạn một style mới để các bạn lựa chọn:
Ảnh minh họa:
Tùy chỉnh Popular Posts đơn giản của blogger/blogspot
/*--- http://namkna.blogspot.com/ Popular Posts --- */
.popular-posts ul{padding-left:0px;}
.popular-posts ul li {
background: url("http://3.bp.blogspot.com/-7u5NBIte87g/UUHoayGOywI/AAAAAAAAJYg/G7y1iIk8ips/s1600/icon-popularpost-namkna-blogspot-com.gif") no-repeat scroll 5px 8px rgb(255, 255, 255);
list-style-type: none;
margin: 0px 0px 5px;
padding: 5px 5px 5px 20px !important;
border: 1px solid rgb(221, 221, 221);
border-radius: 10px 10px 10px 10px;
}
.popular-posts ul li:hover {
border:1px solid #666;
}
.popular-posts ul li a:hover {
text-decoration:none;
}