Tạo sitemap cho blogger


»Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản  Blogger
2. Bạn vào soạn thảo bài viết mới (New Post) out chế độ HTML and insert đang below the

& Lt; style type = 'text / css' & gt;
.judul-label {
background-color: # E5ECF9;
font-weight: bold;
line-height: 1.4em;
margin-bottom: 5px;
overflow: hidden;
white-space: nowrap;
dọc-align: cơ sở;
margin: 0 2px;
phác thảo: none;
con trỏ: con trỏ;
text-decoration: none;
font: 14px / 100% Arial, Helvetica, sans-serif;
padding: .5em 2em .55em;
text-shadow: 0 1px 1px rgba (0,0,0, 0,3);
-webkit-border-radius: .5em; 
-moz-border-radius: .5em;
border-radius: .5em;
-webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba (0,0,0, 0,2);
moz-box-shadow: 1px 1px 4px #AAAAAA;
box-shadow: 0 1px 2px rgba (0,0,0, 0,2);
color: # e9e9e9;
border: 2px rắn màu trắng quan trọng;!
background: # 6e6e6e;
background: -webkit-gradient (tuyến tính, trên bên trái, phía dưới bên trái, từ (# 888), đến (# 575757));
background: -moz-linear gradient (hàng đầu, # 888, # 575757);
lọc: progid: DXImageTransform.Microsoft.gradient (startColorstr = "# 888888", endColorstr = "# 575757");
}
.data-list {
line-height: 1.5em;
margin-left: 5px;
margin-right: 5px;
padding-left: 15px;
padding-phải: 5px;
white-space: nowrap;
text-align: left;
font-family: "Arial", sans-serif;
font-size: 12px;
}
.list-ganjil {
background-color: # F6F6F6;
}
.headactive {
color: # fef4e9;
border: 2px rắn màu trắng quan trọng;!
background: # f78d1d;
background: -webkit-gradient (tuyến tính, trên bên trái, phía dưới bên trái, từ (# faa51a), đến (# f47a20));
background: -moz-linear gradient (hàng đầu, # faa51a, # f47a20);
lọc: progid: DXImageTransform.Microsoft.gradient (startColorstr = '# faa51a', endColorstr = '# f47a20');
}
.post-footer, # blog-pager, # comments, # disqus_thread {display: none;}
h3.title-header {float: center; text-align: center; font-size: 15px}
& Lt; / style & gt;
& Lt; script src = "http://dl.dropbox.com/u/74775294/Filejs/bloggertocaccordion.js" & gt; & lt; / script & gt;
& Lt; script src=" http://www.dvt.com.vn /feeds/posts/summary?max-results=1000&alt=json-in-script&callback=loadtoc">
& Lt; script type = "text / javascript" & gt;
var accToc = true;
& Lt; / script & gt;
& Lt; script src = "http://dl.dropbox.com/u/74775294/Filejs/accordion-pack.js" type = "text / javascript" & gt; & lt; / script & gt;

- Bạn thể thay  http://www.dvt.com.vn  thành địa chỉ blog của bạn.

3. Bây giờ bạn xuất bản bài viết (Xuất bản bài viết) là xong

Chúc bạn thành công