MÙA XUÂN NHỚ MẸ


MÙA XUÂN NHỚ MẸ
Mẹ ơi! Tết lại về đây
Bao năm con sống lất lây xứ người
Nghĩ về Mai, Cúc, Đào tươi
Nhắc con nhớ đến những thời ấu thơ
Mẹ mua áo đỏ thắt nơ
Mua đôi guốc mộc quần tơ lụa dầy
Hăm tám Mẹ vót tre mây
Đến ngày hăm chín nồi đầy bánh chưng
Ba mươi đốt tiễn Táo quân
Mồng một Tết đến đón Xuân vô nhà
Các con đứng trước Mẹ Cha
Vòng tay chúc tuổi : thọ già, an khang
Mẹ Cha khuyên nhủ ít hàng
Lì xì mau lớn, cười vang vui mừng
Rồi đến chú bác xa gần
Trong làng nhộn nhịp tưng bừng đón Xuân
Đây xóc a, kia rượu nâng
Vui cười kể chuyện nhà đông đủ người
Bây giờ ngồi nghĩ lệ rơi
Nhà đây còn đó nhưng người thì không
Mẹ già với những ước mong
Cho con về đủ ấm nồng mùa Xuân
Nào đâu toại ý được lòng
Trời đây đất đó khó mong xum vầy
Tuy rằng cách trở trời mây
Con đây vẫn nhớ ngày ngày không quên
Khẩn xin Mẹ hãy vui riêng
Hiểu cho tình cảnh con hiền ở xa.